• Mulla Krekar ser at tingene er kommet uheldig ut. Han ønsker nå en arena for å forklare seg. Vi diskuterer hvordan det best kan gjøres, sier mullaens advokat Brynjar Meling.

Bakgrunnen er de kraftige reaksjonene på uttalelser Krekar kom med i et intervju med den nederlandske TV-stasjonen NOS onsdag. Der sa Krekar ifølge nyhetsbyrået Reuters at hans organisasjon Ansar al-Islam har unge selvmordsbombere som er villige til å ofre livet hvis USA går til krig mot Irak.

— Vi mener at det er USAs krig mot islam, skal Krekar ha sagt mens han pekte på et kart over Irak.

- Arrester

KrFs parlamentariske leder Jon Lilletun var raskt ute med å kreve at justisministeren sørger for å få Krekar arrestert. Også stortingsrepresentant Per Sandberg fra Fremskrittspartiet reagerer meget skarpt på mulla Krekars uttalelser om at hans gruppe er rede til å bruke selvmordsbombere.

— Dette underbygger mine krav om at han burde pågripes, sier Sandberg.

Selv vil ikke mulla Krekar uttale seg til pressen. Datteren henviser NTB til farens advokat, Brynjar Meling.

Advokat Meling opplyser til NTB at han torsdag var i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste, som har sagt at de ikke har til hensikt å pågripe ham, slik situasjonen er nå.

Problematisk

Meling har også diskutert saken med Krekar, som føler situasjonen svært ubehagelig og problematisk.

— Krekar mener ting er tatt ut av sammenheng. Han uttalte seg om situasjonen i Afghanistan da kommentarene om selvmordsbombene falt. Også begrep som jihad og fatwa har fått et annet innhold enn i Koranen, sier Meling.

Han påpeker også at Krekar var lovet tolk, men tolken møtte ikke opp.

Meling innrømmer at uttalelsene kom svært overraskende på ham, og synes det er frustrerende som advokat å måtte løpe rundt å rydde opp i misforståelser.

Mikrofonstativ

— Forholdene må legges til rette for at Krekar nå får mulighet til å legge fram sitt syn uforstyrret, mener Meling.

— Han ønsker et "mikrofonstativ" - uten kritiske spørsmål?

— Nei, selvfølgelig ikke. Men han har behov for tid til å utdype sitt syn, og definere begreper.

For eksempel kan fatwa tolkes som en veiledning, det er ikke nødvendigvis ensbetydende med en trussel, sier Meling.

Han sier Krekar stort sett er fornøyd med behandlingen av norske media.

— Men han er ofte oppbrakt over det som slås opp i utenlandske media. Krekar er en mann med integritet, ønsker å stå for det han mener. Men det må ikke være basert på misforståelser, sier advokaten til NTB.

(NTB)