Etter det avisen erfarer etterforskes Krekar for å ha brutt folkeretten og Genèvekonvensjonen.

Førstestatsadvokat Erling Grimstad i Økokrim ville i går ikke kommentere noe som helst i Krekar-saken, men i helgen bekreftet Grimstad overfor avisen at Krekar etterforskes "for noen nye temaer". Han avviste å utdype dette ytterligere.

Selvmordsaksjoner

Aftenposten skriver at Økokrim etterforsker Krekar etter paragraf 107 og 108 i den militære straffelov. Paragraf 107 forsøkes knyttet opp mot at Krekar, ifølge Økokrim, har oppfordret til selvmordsaksjoner mot sivile mål. I tillegg arbeider Økokrim med å utarbeide en ny siktelse etter straffelovens paragraf 160-161 som omhandler bruk av sprengstoff, oppfordring om bruk av dette og anskaffelse av stoffet, ifølge avisen.

Krekars advokat Brynjar Meling vil ikke kommentere Aftenpostens opplysninger. Etter å ha blitt konfrontert med de nye opplysningene i saken, sier han likevel at Økokrim har begynt å skjønne at de ikke har noen sak mot Krekar, og at de forsøker å konstruere en straffesak mot ham.

Militær rettssak

En tiltale for brudd på den militære straffeloven vil innebære at en eventuell rettssak mot Krekar i Norge vil gå for en militær domstol.

Krigsadvokaten vil i samarbeid med den sivile påtalemyndigheten være aktor.

Mandag møtte Krekar i Oslo tingrett i forbindelse med at Økokrim ønsker rettens godkjenning for å gå inn og granske minnet til Krekars faksmaskin i et forsøk på å finne ut hvem Krekar har kommunisert med.

Politiet håper de kan finne to telefonnumre som kan bekrefte kontakt mellom lederen av Ansar al-Islam og personer med tilknytning til al-Qaida.

Saken ble behandlet for lukkede dører. I forbindelse med rettsmøtet ble det lagt fram nye bevis mot Krekar i form av nye video— og lydopptak av taler. Etter det Aftenposten forstår mener Økokrim at bevisene klart styrker påstanden om at Krekar har oppfordret til selvmordsaksjoner både mot sivile og militære mål. (NTB)

Mulla Krekar.
Knut Fjeldstad/Scanpix