Torsdag kom BBC ens ærend til Norge for å intervjue Krekar. Etter det NTB kjenner til, har selskaper som produserer for Channel 4 og CNN også planer om å komme til Norge for å intervjue Krekar.

Hovedgrunnen til det internasjonale medieoppbudet er utvilsomt oppslagene i Washington Post og New York Times, der det påstås at myndighetene i USA kommer til å legge fram bevis som knytter Krekars organisasjon Ansar al-Islam til al-Qaida. Avisene skriver at al-Qaida-medlemmer kan være med i Krekars gruppe og at Bush-administrasjonen mener han har bånd til Saddam Hussein. Inntil 120 medlemmer fra al-Qaida fra Afghanistan og forskjellige arabiske land skal ha kommet til Nord-Irak og sluttet seg til Ansar al-Islam etter at Taliban-regimet falt.

Mulla Krekar mener han blir brukt som en brikke i den internasjonale storpolitikken og nekter for enhver forbindelse med Saddam Hussein.

— Jeg har ingen ting med Saddam å gjøre. Ikke tidligere, ikke nå, ikke i Irak, ikke utenfor, ikke direkte, ikke indirekte. Som muslim mener jeg Saddam Hussein er vår fiende. Han og hans regime er veldig farlig, sier mulla Krekar til NTB.

Han hevder videre at han heller ikke har noe som helst å gjøre med Osama bin-Laden eller al-Qaida.

— Jeg kan også bevise at Ansar al-Islam ikke har hatt noe helst å gjøre med noen av disse under min periode som leder. Jeg tror president George W. Bush og hans administrasjon ønsker å bruke meg og min gruppe som påskudd for å starte en krig mot Irak, sier Krekar.

(NTB)