Den kurdiske geriljalederen er mistenkt for å samarbeide med terrorister fra Osama bin Ladens nettverk.

Han fikk oppholdstillatelse i Norge i 1991, men har lenge befunnet seg i Irak.

Arrestasjonen fant sted på flyplassen utenfor Amsterdam torsdag kveld.

Arrestasjonen ble bekreftet av politiet overfor nederlandsk fjernsyn. Det skal ha vært hektisk kontakt mellom norske og nederlandske myndigheter om hva som videre skal skje med mulla Krekar, ifølge opplysninger NTB har fått.

Norske myndigheter varslet allerede torsdag mulla Krekar om at han kan bli utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.

Krekar ble torsdag også varslet om at det kan bli truffet vedtak om tilbakekalling av asylstatus, bosettingstillatelse, reisebevis for flyktning og at han kan bli innmeldt i SIS, Schengen Information System.

Det opplyser Kommunal— og regionaldepartementet i en pressemelding fredag kveld.