Pasient— og brukerombudet i Telemark, Vigdis Gulbrandsen, mener pasientene har krav på å bli bedre ivaretatt, melder NRK .

I et brev til Sykehuset Telemark forteller hun hvordan en alvorlig kreftsyk kvinne på 68 år som hadde blitt fraktet med Helseekspressen til Radiumhospitalet, måtte krabbe fra bussen og inn på sykehuset.

«Da hun kom til Radiumhospitalet ble hun sluppet av et stykke unna hovedinngangen, da bussen ikke kunne kjøre fram. Hun krabbet fram til hovedinngangen og var totalt utslitt. Hun døde ikke lenge etterpå.», heter det i brevet.

Gulbrandsen viser også til andre eksempler der nyutskrevne pasienter må sitte i overfylte drosjer i timevis.

– Jeg synes det er uverdig behandling av pasientene, sier Gulbrandsen. Hun regner med at problemene ikke er enestående for Telemark.

Seksjonsleder Knut Broby ved Sykehuset i Telemark lover å se på mulighetene for forbedre pasienttransporten.

– Vi tar tilbakemeldingene fra pasientombudet veldig alvorlig, sier han.