Overlege dr.med. Tom Dønnem har fått Onkologisk Forums Ung Forskerpris 2009. Dønnem er spesialist i kreftmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han tok tidligere i år doktorgrad innen lungekreft og har undersøkt forskjellige molekylmarkører i svulstvev som kan være viktig for kreftvekst, kreftspredning og overlevelse.

Dønnem, som er født i 1970, har publisert 12 artikler i internasjonale medisinske tidsskrift og er i dag veileder for to doktorgradsstudenter. Han er ansatt i en kreftforskningsgruppe ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø.