Det er Kreftforeningen som har innstiftet prisen, og kong Harald overleverte den til professor Akslen ved en seremoni i Gamle Logen i Oslo mandag. Prisen er på 750.000 kroner, og den ble delt ut for 18. gang.

Akslen er til daglig forsker og seksjonsleder ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen, og også overlege i patologi ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Følger for behandling

Akslen får prisen for sin forskning i skjæringspunktet mellom basalforskning og utvikling av nye metoder for å diagnostisere kreft. Metodene kan få følge for kreftbehandlingen i årene fremover, mener Kreftforeningen.

– Det er en stor glede for Kreftforeningen å dele ut Kong Olav Vs kreftforskningspris. Lars A. Akslens forskning viser fremskritt både for diagnostisering og behandling av kreftpasienter, sier Anne Lise Ryel – generalsekretær i Kreftforeningen.

Akslen er fra Ålesund og er utdannet lege og spesialist i patologi (sykdomslære)

Internasjonalt gjennombrudd

Akslen og hans forskergruppe ved Gades Institutt fikk internasjonalt gjennombrudd da de påviste at såkalte «karnøster» er en markør for aktiv angiogenese – nydannelse av blodårer i kreftsvulster. Karnøster kan sees i mikroskop, og er blodkar eller blodårer som vokser i ring og klumper seg sammen i stedet for å forgrene seg regelmessig utover i vevet.

– Jeg tror at antiangiogenesebehandling vil bli et godt supplement til dagens etablerte behandlingsmetoder. Midlene hjelper trolig mot flere kreftformer, sier Akslen.

Et annet viktig funn er en ny metode for å undersøke om cellene i blodåreveggene er i aktiv deling.

Akslen er utålmodig etter å få prøvd ut markørene i større skala. I Bergen pågår nå en studie på pasienter med føflekkreft. Når resultatene foreligger om et år eller to, håper forskerne at denne studien kan gi et bidrag til mer målrettet behandling. Internasjonalt pågår flere andre studier.

Falch, Knut