22 prosent flere kvinner fikk lungekreft i femårsperioden 1995–1999 enn i perioden 1990-1994. Blant menn var økningen på bare 3 prosent, melder kreft.no.

I 1999 fikk totalt 1969 personer i Norge lungekreft, 1257 menn og 712 kvinner. Til sammenligning fikk 58 kvinner og 172 menn den samme diagnosen i 1953.

Instituttoverlege Frøydis Langmark ved Kreftregisteret kaller utviklingen blant kvinner som får lungekreft for alarmerende.

— Forskjellen mellom menn og kvinner er i ferd med å utviskes når det gjelder totalforekomsten av lungekreft, spesielt under 50 års alder. Det er en forferdelig utvikling, og sannheten er at det i dag faktisk ikke er noe annet som hjelper enn å stumpe røyken, sier Langmark.

Tallene viser at ni av ti lungekreft-pasienter dør innen fem år etter at lungekreft er diagnostisert.