-Dette synes jeg høres helt urimelig ut, sier overlege Stein Kvaløy ved Radiumhospitalet til NTB.

At NATO-soldater bare 20 måneder etter luftkrigen mot Jugoslavia, der de ikke engang befant seg på bakken da støvet fra DU-prosjektilene ble spredt, alt nå dør av leukemi, finner Kvaløy underlig.

-Jeg syns det er påfallende tidlig, sier han.

-For å utvikle leukemi så raskt, må man utsettes for en relativt stor stråledose. Står man nær en Tsjernobyl-ulykke eller en atombombeeksplosjon, og i første omgang overlever dette, vil man få en strålereaksjon i løpet av noen få uker. Det medfører en rask død, sier Kvaløy.

-Men det er jo ikke snakk om noe slikt i Kosovo. Her kan det være snakk om doser som over lang tid kan gi celleforandringer eller genskader, som i neste runde eventuelt kan føre til leukemi, sier han.NTB