Kredittilsynet har fått oversendt en rekke opplysninger om bankkonti som kan eies av personer med tilknytning til Taliban, Osama bin Laden eller personer med tilknytning til dem.

Spesialrådgiver Rune Grundekjøn i Kredittilsynet bekrefter at ett av navnene på FNs sanksjonskomités liste er identisk med ett de har funnet, men det betyr ikke nødvendigvis at de har funnet rett person, skriver Dagens Næringslivs nettavis.

26. september — 15 dager etter terrorangrepene mot USA ý skrev Kredittilsynet til norske banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Bakgrunn var FNs sikkerhetsråd som ba Norge sperre konti og andre finansielle ressurser som tilhører Taliban, bin Laden eller enheter knyttet til ham.