– Kredittilsynet må se om våre innspill kan tas videre, sier Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør på Oslo Børs til NA24.

Han ønsker ikke å kommentere nærmere hva Oslo Børs har underrettet Kredittilsynet om, men forteller at saken er spesiell siden den omhandler de to største selskapene på Oslo Børs.

Bakgrunnen for de rutinemessige undersøkelsene er fusjonen mellom Statoil og olje— og gassvirksomheten til Hydro. Før fusjonen ble kjent i markedet før jul, var det stor aktivitet i disse aksjene, og flere mistenkte at det kunne ha foregått lekkasjer og innsidehandel.

At Kredittilsynet nå har fått oversendt saken fra Oslo Børs, behøver ikke bety at det er begått lovbrudd.