Kredittilsynet har siden høsten 2000 foretatt undersøkelser omkring Skandias salg av aksjeposten. Bakgrunnen for undersøkelsen var påstander om at personer med nær tilknytning til Orkla ASA hadde forkjøpsrett eller rett til å plassere aksjeposten når Skandia solgte.

Tilsynet har bare vurdert saken opp mot bestemmelsene om flaggingsplikt, men altså ikke funnet grunnlag for mistanke om noe brudd.

Orklas egen undersøkelseskommisjon er tidligere kommet til at den sannsynlige eier av posten var Kjell Inge Røkke.NTB