Bergens Tidende skrev i går om 25 år gamle Fathia Ahmed Omar, som for ti dager siden ble kastet ut av Norge med sin seks år gamle sønn. Til tross for at hun nylig hadde gjennomgått en operasjon og ikke hadde fått fjernet stingene. Hun hadde også fått konstatert posttraumatisk stressyndrom og var under behandling av psykolog. Nå bor hun og sønnen Munir på en benk i Genova.

Fordi Fathia først hadde oppholdt seg i Italia, hører hun inn under den såkalte Dublin II-forordningen, som tilsier at asylsøkere skal få søknaden sin behandlet i det europeiske landet som tar imot dem. Asylsøkere som havner i denne kategorien har kun krav på to timers advokathjelp.

Ikke nok.

— I veldig mange saker er ikke dette tilstrekkelig til å gjøre en god jobb. Advokaten skal gå gjennom vedtaket, forklare klienten hva det innebærer, og hva som kan være relevante opplysninger i en klage. Så skal man skrive klagen og følge den opp overfor relevante myndigheter. Det er ofte ikke mulig å få til på to timer, sier leder i Advokatforeningen, Merete Smith.

Jusstudentenes frivillige rettshjelpsordning, Juss Buss, mottar mange av sakene der asylsøkere har krav på hjelp ut over de to timene de får hos advokat.

  • Dette er ofte svært omfattende saker, hvor bare det å lese gjennom alle saksdokumentene fra UDI kan ta fire-fem timer. Det vil ofte ende opp i dårlig juridisk bistand, sier medarbeider Fredrik Ellingsen i Juss Buss' innvandringsgruppe.

- Ikke gjort jobben sin

Verken advokaten, UDI eller UNE sier at de kjente til Fathias helseproblemer før hun ble sendt ut av landet. Det fikk også flere Bergens-advokater i går til å reagere og beskylde Fathias advokat for å gjøre en slett jobb.

  • Det er helt åpenbart at vi står overfor en advokat som ikke har gjort jobben sin. Han har fått et menneskes liv og skjebne i sine hender, men slurver og følger ikke opp på en tilstrekkelig måte. Det er helt uakseptabelt - advokaten skal se på helsesituasjonen og har plikt til å bry seg om klienten, sier Petter Eide i Norsk Folkehjelp.

Også Ellingsen mener saken vitner om slett juridisk arbeid.

Ikke medlem av foreningen

Merete Smith understreker at systemet er lagt opp slik at det er myndighetene som har hovedansvaret for å skaffe relevante opplysninger, deriblant helseopplysninger, fra folk som søker asyl.

  • Men på generell basis kan jeg si at spørsmål knyttet til helsesituasjon og eventuell behandling er noe som advokaten bør ta opp med klienten, sier Smith.

Det er ikke aktuelt for advokatforeningen å klage Fathias advokat, Bjørn Nærvik, inn for foreningens disiplinærutvalg.

  • Advokat Nærvik er ikke medlem av Advokatforeningen. Det er derfor ikke mulig for oss å foreta disiplinære reaksjoner mot ham. Alle advokater er imidlertid bundet av et etisk regelverk og kan klages inn for Disiplinærnemden. De som har rettslig klageinteresse i saken kan gjøre det, sier Merete Smith.
FAKSIMILE: BT skrev i går om nyopererte Fathia som ble sendt ut av Norge.