Lovendringen i USA får konsekvenser for langt de fleste nordmenn som skal ta turen over Atlanteren etter 1. oktober.

— Da kreves det at alle som reiser til USA har pass som kan leses maskinelt. De som ikke har det, må søke turistvisum, sier førstekonsulent Ruth Tellevik ved passkontoret i Hordaland politidistrikt.

Like dyrt

Turistvisum til USA koster ifølge Tellevik 100 dollar, omtrent det samme som de 700 kronene (175 hvis du er under 16) det koster å få utstedt et nytt pass.

Politiet understreker at en ikke trenger nytt pass for å reise til andre land enn USA.

De digitale passene er til forveksling lik de gode gamle. De eneste synlige forskjellene er at alle personopplysninger er skrevet maskinelt og kan leses digitalt, samt at fotografiet er skannet inn på side 2 i passet. Dessuten er også innehaverens høyde nå skrevet inn i passet.

— Hensikten er blant annet at passene skal bli vanskeligere å forfalske, sier Tellevik.

Bergenspolitiet hjelper

Selv om lovendringen i USA har vært på trappene lenge, er politiet ennå ikke helt i rute. Kun åtte av landets 27 politidistrikter er kommet i gang med å produsere de nye passene. Hordaland politidistrikt kom i gang i april, men verken Sogn og Fjordane eller Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt er med i ordningen.

Men ikke fortvil hvis du faller utenfor. Passkontoret i Bergen hjelper deg gjerne.

— Vi vil være behjelpelige også med folk som bor utenfor politidistriktet. Men da må vi prioritere de som skal reise til USA i den nærmeste fremtid. De andre må beregne litt ventetid, sier Ruth Tellevik.

12 dagers ventetid

Passene produseres av NORSIK AS i Stavanger, og blir sendt i posten til innehaveren. Leveringstiden er 12 dager. Passøkere bes derfor om å være ute i god tid før avreise.

Ifølge Politidirektoratets hjemmesider vil de øvrige politidistriktene gradvis bli tatt med i den nye ordningen fra 1. september. Der understrekes det nok en gang at de gamle passene fortsatt er gyldige.