Samtidig som jakta på disse dyrene pågår, behandler DN ytterligere tre søknader om hijakt på jerv. Disse søknadene har kommet fra flere beitelag i Hardanger, fra Ringebu kommune i Oppland og fra Oppdal kommune i Sør-Trøndelag.

Seniorkonsulent Erik Lund i DN opplyser til NTB at til sammen 13 jerv og jervunger er avlivet siden inneværende jaktår startet 1. april. Den hittil siste fangsten ble gjort i Lesja i forrige uke, da jegere fra Statens naturoppsyn (SNO) gravde ut et hi i Snøhetta-området. Ei jervtispe med to unger ble avlivet innenfor det såkalte kjerneområdet, der jerven hittil har hatt et spesielt strengt vern.

Politiske signaler Ellers er det siden 1. april avlivet ei jervtispe og tre unger på Malangshalvøya i Troms, to jervunger i Sørfold kommune i Nordland, og en hannjerv og tre jervunger i Rendalen kommune i Hedmark.

I Rendalen pågår fortsatt jakt på ei jervtispe. Svenska Rovdjursföreningen har i et brev til Miljøverndepartementet protestert mot jakta i dette området, fordi den hevdes å true også Sveriges sørligste jervbestand i grenseområdet Rogen-Femundsmarka.

Erik Lund sier at beskatningen av jervstammen er i samsvar med de politiske signalene som er gitt fra Stortinget. Han opplyser at den norske jervbestanden er anslått til å være på omkring 300 dyr. Tallene er nylig oppjustert noe i forhold til tidligere anslag.

Sau og rein Viltforvalter Magne Asheim hos Fylkesmannen i Finnmark opplyser til NTB at det er dårlige forhold for jervjegerne i dette fylket. Våren har kommet tidlig i Finnmark i år, sporing er vanskeig fordi snøen er i ferd med å forsvinne, og jervtispene har tatt ungene med ut av det første hiet.

Jakta i Porsanger kommune foregår omkring Børselvfjellet, i et kalvingsområde for rein. Kalvingen starter om et par uker. Det andre jaktområdet er ved Sirma i Tana kommune. Der ble 900 sau sluppet på beite i fjor, og det var da store tap av lam.

Søknadene om jervjakt i Ringebu, Oppdal og på Hardangervidda er også begrunnet med faren for sauetap. Erik Lund kan foreløpig ikke si om disse søknadene vil bli innvilget. Han regner med at en avgjørelse blir tatt i løpet av uka.

På Hardangervidda er det foreløpig ikke påvist noe ynglehi for jerv. Etter det NTB forstår er det derfor lite trolig at søknaden fra beitelagene i Hardanger vil bli innvilget i denne omgang.

NTB