Begge ville ha den ledige parkeringsplassen på NHOs område i Oslo den 1. februar 2006. Torsdag – nesten tre år etter, bestemte Høyesterett at 62-åringen må sone 21 dager i fengsel og betale offeret 75.000 kroner i oppreisning.

Ble ufør

Den tiltalte 62-åringen hadde kommet til smekkfull parkering hos Næringslivets Hovedorganisasjon på morgenen for tre år siden og måtte finne seg en plass et annet sted. I en møtepause hadde han derimot blitt lovet plassen til en annen som skulle reise.

Da han endelig skulle få parkere inne på området så han ikke den 64 år gamle mannen som også hadde sett seg ut samme ledige parkeringsplass og hadde gått ut av bilen og sto ved luken. Han ble truffet av 62-åringens bil og brakk det ene beinet tvert over og fikk i tillegg brudd på hjerneskallen. Han ble uføretrygdet som følge av hjerneskaden og måtte slutte i jobben som personalleder i en større bedrift.

– Grov feilvurdering

Høyesterett slår fast at 62-åringen var uoppmerksom ved at han ikke så den andre mannen stå ved parkeringsplassen, men så en annen vei for ikke å skade sine egen og en annens bil. Derfor må mannen sone en ubetinget fengselsstraff. Han mister også sertifikatet i ett år og seks måneder.

– Når domfelte ikke stanset for fornærmede, til tross for at det ikke var noe i situasjonen som hindret det, og valgte å fokusere på bilen til høyre i stedet for å forsikre seg om at fornærmede ikke ble påkjørt, representerte det en grov feilvurdering, skriver førstvoterende dommer Hilde Indreberg i dommen.