Uenighet om tiltak mot sosial dumping skaper hodebry for partene i frontfaget.

  • Fellesforbundet krever at inn— og utleie av arbeidskraft skal avtales med de tillitsvalgte.
  • Forbundet krever også at arbeidsgiver skal dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som benyttes ved inn- og utleie av arbeidskraft.

Begge krav tilbakevises av Norsk Industri, som fremholder at det vil berøre bedriftenes styringsrett.

Faglig sekretær Jørn Eggum i Fellesforbundets Avdeling 5 i Bergen sier at Norsk Industri ikke er interessert i diskutere temaet.

— Jeg har fått signaler om at forhandlingene mellom partene har stoppet opp, sier Eggum.

Han mener at motpartens steile holdning viser at de ikke er interessert i et seriøst arbeidsliv.

— De vil heller legge til rette for flere av de eksemplene som media har avdekket, hvor utenlandsk arbeidskraft har gått på slavekontrakter, sier Eggum.

Sentrale kilder i Norsk Industri tilbakeviser at meklingen har stoppet opp.

— Det varierer hvor stor fremdrift det er på de ulike punktene, men det er fortsatt bevegelse, sier en.

Overfor Riksmeklingsmannen skal Norsk Industri ha gitt uttrykk for at de aksepterer kontroll av kontrakter ved innleie, men at innsyn og kontroll med inn- og utleie av arbeidskraft skal være en offentlig oppgave. Et av forslagene som nå skal ligge på bordet, er å styrke Arbeidstilsynets muligheter for å føre kontroll og iverksette sanksjoner.

Jørn Eggum i Fellesforbundet understreker at de ansatte i industrien er villige til å gå til streik dersom det ikke oppnås enighet på dette punktet.

— Streikeviljen er stor, sier Eggum.

Fristen for den tvungne meklingen utløper ved midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil 38.000 industriarbeidere være i streik fra i morgen.