Svineprodusentene er i harnisk fordi de ikke er tilbudt en rød øre i kompensasjon av staten for økte utgifter til kastrering av hanngrisunger.

Kastreringen utføres for å fjerne dårlig lukt og smak fra rånekjøttet.

— En gjennomsnitts grisebonde med 30 purker vil få 20.000 kroner i økte kostnader.

Stortingets forutsetning var at svineprodusentene skulle få kompensasjon for utgiftene til kastrering utført av veterinær. Men det ligger ingen penger til dette i statens tilbud i jordbruksforhandlingene, sier en skuffet Kornelius Manger, bonde og leder i Norsvin i Hordaland. Selv driver han med gris i relativt liten skala, men vil likevel tape en god del tusenlapper på svineholdet hvis staten ikke gir kompensasjon.

Veterinær-pålegg

Stortinget har i vår vedtatt at kastrering av grisunger skal utføres av veterinær fra 1. august i år.

Kostnadene ved å sende veterinærer rundt til landets grisehus for å bedøve og kastrere 650.000 smågris, beløper seg til 40 millioner kroner i året. Dette ifølge tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Hittil har grisungene fått fjernet sine testikler uten bedøvelse, noe som har fått dyrevernorganisasjoner til å se rødt.

De har vist til undersøkelser om at inngrepet er svært smertefullt for de par dager gamle rånene.

Stortinget fulgte opp med påbud om veterinær, bedøvelse og kastrering fra 1. august i år, og absolutt kastreringsforbud fra 2009. Innen den tid er målet å avle vekk luktstoffene som gjør at en god del svinekjøtt får «rånesmaken».

«Drittjobb»

Bonde og Norsvin-leder Kornelius Manger fra Radøy har ingenting imot at veterinærene overtar kastrerings-inngrepet.

— Jeg har i likhet med andre grisebønder utført kastreringen selv, og jeg kan love deg at det er en skikkelig drittjobb, sier Kornelius Manger.

Han synes i likhet med andre svineprodusenter at det er dypt urimelig at bøndene skal få svi på pungen for påbudet om veterinærkastrering.

Økt import

Norsvin forlanger at landbruksminister Lars Sponheim følger opp løftene fra stortingsflertallet om at veterinærutgiftene skal refunderes.

— Konsekvensen av de økte utgiftene kan bli at den norske produksjonen av svinekjøtt går ned, og at vi må importere fra land som tillater kastrering uten bedøvelse, mener Kornelius Manger.

GRISEKRANGEL: Kastrering av smågriser har blitt et hett tema i jordbruksoppgjøret. Stortinget vedtok i vår at kastrering skal utføres av veterinær fra 1. august i år. Men svineprodusentene er ikke tilbudt kompensasjon av staten for økte veterinærutgifter.
Foto: Rune Sævig