I går var det meget tøffe tak mellom KrF, Høyre og Venstre om de store, avgjørende sakene i regjeringssamtalene på Stortinget. Bergens Tidende har grunn til å tro at de tre partiene kjører hverandre til veggs, og bekymringen er reell for at det ikke er mulig å komme til enighet.

Foruten det omstridte patentdirektivet er verken spørsmålet om hvem som skal være statsminister eller størrelsen på skatte— og avgiftslettelsen løst.

Kan velte regjeringssamarbeid

Utenriksminister Thorbjørn Jagland orienterte det lukkede EØS-utvalget på Stortinget om saken tidligere i uken. Han varslet også at regjeringen er innstilt på si ja til direktivet hvis EF-domstolen bestemmer at det ikke bryter med FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

Patentdirektivet, som pålegger alle land innenfor EØS-området å tillate patent på biologisk materiale, har kraft til å velte bestrebelsene på å få til en trepartiregjering. For KrF dreier det seg om en politisk og etisk sak de har investert mye prestisje i. Ved gjentatte anledninger har Kjell Magne Bondevik slått fast at han ønsker norsk veto mot direktivet.

Men generaladvokat Francis Jacobs i EF-domstolen avviser argumentene Nederland, Norge og Italia har brukt i en rettslig prosess for å stoppe direktivet.

EU-avgjørelse i oktober

EF-domstolen behandler for tiden saken. Det er ytterst sjelden at EF-domstolen i plenum kommer til en annen konklusjon enn det en generaladvokat som har vurdert saken gjør.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland sier til Bergens Tidende at en kjennelse i EF-domstolen er ventet i oktober.

Jagland bekrefter at regjeringen er innstilt på å si ja til direktivet hvis kjennelsen i EF-domstolen blir som ventet.

Ap-regjeringen har ryggdekning for å si ja til direktivet ý også i det nye Stortinget. Høyre, Frp og Ap er helt på linje og kan i det nye Stortinget sikre flertall for løsningen.

KrF står hardt på

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, kjører KrF hardt på vetoløsningen i sonderingene om regjeringssamarbeid. Hvis KrF står så benhardt på saken at regjeringssamarbeidet ryker, vil det likevel ikke kunne forhindre at patentdirektivet innlemmes i norsk rett. Det vil stortingsflertallet sørge for.

Direktivet ble vedtatt i 1998 etter en ti år lang dragkamp mellom EU-landenes regjeringer. Nederland stemte mot å vedta direktivet i 1998, men tapte kampen. I stedet valgte landet å reise en sak for EF-domstolen. Italia og Norge har støttet Nederland i saken, og norske myndigheter har holdt innlegg i EF-domstolen i Luxembourg.

Bred allianse mot direktivet

Nederland mener at det ikke må tillates patent på planter, dyr eller deler av menneskekroppen, og at patenter bare skal tillates for bioteknologiske prosesser ý ikke for de produktene som følger av prosessene.

Men Francis Jacobs har altså avvist argumentene til Nederland og rådet EF-domstolen til å gjøre det samme.

I Europa er direktivet omstridt. Miljøbevegelser som Greenpeace mener at direktivet må stoppes og erstattes av et helt nytt regelverk. KrF er også på linje med en rekke kristne organisasjoner som har markert sterk motstand, mens pasientorganisasjonen i Europa er varme tilhengere av direktivet.

Nasjonale etiske råd i Danmark og Frankrike har frarådet medlemslandene å gjennomføre direktivet. Bare fire av 15 medlemsland har så langt innlemmet det i nasjonal rett.

KRANGLER: Her er tonen mellom regjeringskameratene gemyttlig. Men nå krangler de om EU-direktiv.
ARKIVFOTO: SCANPIX