Det kom som en overraskelse på flere da det under høringen tirsdag kom fram at den britiske helse— og sikkerhetsmyndigheten (HSE) har sendt to pålegg til riggselskapet Transocean Offshore.

Ifølge påleggene mangler en sikkerhetsvurdering som omfatter helse og sikkerhet for riggselskapets ansatte og andre personer som var omfattet av ankeroperasjonen 12. april.

Det andre pålegget gjelder spesielt mannskapet om bord på «Bourbon Dolphin»: Det nødvendige var ikke gjort for dem som arbeidet der, slik at de ikke utsatte seg for sikkerhetsfare.

Har klaget

Transocean Offshore har klaget inn begge påleggene, bekrefter riggselskapet til sjøfartsmagasinet Upstream. Informasjonen kom fram i en artikkel i mai, men informasjonen har ikke vært allment kjent tidligere.

Det var rederiet Bourbon Offshore Norways advokat, Ole Lund Mathiesen, som representerer forsikringsselskapet Gjensidige og Gard, som kom med opplysningene. Det skapte høylytte protester fra de andre aktørenes advokater, og leder av Undersøkelseskommisjonen, lagdommer Inger Lyng, måtte bryte det hele av.

Fjerde høring

Tirsdag startet den fjerde høringen om ulykken som førte til at ankerhåndteringsskipet «Bourbon Dolphin» forliste nordvest av Shetland 12. april i år. Fartøyet sank på 1.100 meters dyp mens det utførte ankerflytting for boreriggen «Transocean Rather».

Åtte medlemmer av fartøyets besetning på 15 omkom.

Vitner fra operatøren Chevron, riggen «Transocean Rather» og konsulentselskapet Trident Offshore skal i løpet av tre dager forklare seg. Det er innkalt til sammen mellom elleve og tolv vitner, alle briter.

Målet med denne runden med høringer er blant annet å få kartlagt hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort i forkant og underveis under operasjonen med å flytte riggen.

Sean Johnson, sikkerhetsansvarlig for operasjonen, kom under høringen med ganske entydige betraktninger om hvordan ulykken kunne skje.

– Jeg tror at båtene gjorde en manøvreringsfeil og misforsto hva de holdt på med der og da. Det er lett å gjøre den feilen. Jeg har gjort den selv, og det kan lett skje når man jobber med statiske objekter, sa Johnson og redegjorde for hvordan situasjonen oppsto da båtene forsøkte å snu mot vekten.

Pårørende følger

– Hadde jeg vært kaptein på den båten hadde jeg kommet tilbake til riggen og sagt at dere må ikke fortsette å sette ut anker, sa Johnson til undersøkelseskommisjonen.

Han hadde selv vært om bord på «Bourbon Dolphin» på inspeksjon i forkant av operasjonen og ikke funnet noen grunn til at fartøyet ikke kunne delta.

Det ble under høringen også reist tvil om hvilket oppdrag «Bourbon Dolphin» fikk under operasjonen, om fartøyet skulle være hovedskip eller hjelpeskip. Under tidligere høringer er det kommet fram at «Bourbon Dolphin» ikke var tiltenkt rollen som hovedskip under ankerflyttingen, men fikk oppdraget likevel fordi to andre fartøy ikke kunne komme til operasjonsområdet.

Ifølge Sean Johnson var oppdraget klart: «Bourbon Dolphin» skulle ta opp og sette ut ankeret.

Høringene i Oslo skal etter planen vare til torsdag. En rekke av de pårørende etter mannskapene på «Bourbon Dolphin» var til stede under de åpne høringene i Felix konferansesenter på Aker Brygge.

Dette er foreløpig ikke berammet flere høringer.

Ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin kantret utenfor Shetland.
HM COASTGUARD
Advokat Morten Lund Mathisen, advokat Anders Evje og rederleder Trond Myklebust Bourbon Offshore Norway før starten på høringen etter forliset med «Bourbon Dolphin» i Oslo tirsdag.
Åserud, Lise