JONE LAUGALANDFrogner

Sorenskriveren var også utdannet agronom. Det ble en del ordveksling mellom administrator og Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, om dette.

– Er det sånn at hvis det blir dokumentert at Per Orderud hadde dårlig økonomi skal han dømmes. Hvis han har god økonomi, skal han frifinnes, sa sorenskriver Trond Våpenstad. Bemerkningen vakte en viss munterhet i retten.

Det ble en lenger debatt i retten om pengeforholdene. Schiøtz ville ha fram at økonomien til Per Orderud var strøken. Han holdt fram at to professorer hadde laget en økonomirapport til politiet som forsvareren karakteriserte som et makkverk. De to utrederne er varslet oppnevnt som sakkyndige i retten.