– Vi vet at Europa trenger mer fornybar energi av hensyn til klimaet, og i Storbritannia og Tyskland er bunnfaste vindparker allerede under bygging. Dersom norske myndigheter legger rammevilkårene til rette, kan dette skape mange arbeidsplasser her i landet også, sier konsernsjef Atle Neteland i BBK.

Sammen med Haugaland Kraft, Tafjord, Sunnhordland Kraftlag, Sogn og Fjordane Energi, Sunnfjord Energi og Sognekraft har BKK gått sammen om det nye selskapet.

Administrerende direktør i Grieg Logistics, Rune Birkeland, tror offshore vindkraft kan gi store positive ringvirkninger for næringslivet på Vestlandet.

– Vi har blitt eksperter på offshore virksomhet gjennom erfaringen fra oljevirksomheten. Kobler vi vår ekspertise med utenlandsk kompetanse på vindturbiner, kan vi skape mange arbeidsplasser, sier Birkeland. (©NTB)