Øystese, Askøy, Øygarden, Osterøy, Bergen. Bare i Hordaland har det de siste årene vært en rekke protestaksjoner mot bygging av kraftlinjer i nærheten av skoler, barnehager, byggefelt.

— Tanken på helsefaren henger over oss hele tiden, sa en engstelig mor til BT i 2001, da det ble kjent at det skulle bygges en kraftlinje på 132 kilovolt tvers gjennom boligfeltet hennes i Øystese.

Nå kan hun og andre naboer til magnetfelt føle seg litt tryggere. Iallfall konkluderer en ny doktorgrad ved Universitetet i Bergen med at man ikke finner høyere forekomst av fosterskader langs kraftlinjer enn andre steder.

— Ut fra denne undersøkelsen er det ingenting som tyder på økt risiko for fosterskader blant barn av mødre som er bosatt nær kraftledninger under graviditeten, sier forsker Karl Gerhard Blaasaas (bildet) til Bergens Tidende.

Doktorgradsprosjektet hans omfatter over 1.6 millioner fødsler registrert i Medisinsk fødselsregister fra 1967 til 1997.

Blaasaas har også undersøkt mors og fars eksponering for 50Hz magnetfelt i arbeidslivet. Særlig ansatte i smelteverks- og tekstilindustrien, samt sveisere og elektrikere, er utsatt for høye felt.

— Studien antyder en liten økning av misdannelser i sentralnervesystemet. Men materialet har begrensninger, og tidligere forskning har ikke funnet liknende resultater. Derfor må dette tolkes med forsiktighet, sier Blaasaas.

Doktorgradsarbeidet er et samarbeid mellom fødselsregisteret, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Statens strålevern.