TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no

Kraftledninger er dødsfeller for fugler på to måter: Enten ved at fuglene flyr inn i ledningene, eller at de får strøm i seg. Men verken kraftselskaper eller myndigheter gjør noe for å forhindre at fugler i hopetall drepes i ledningsnettet.

Den kjente og prisbelønte naturfotografen og taksidermisten Helge Haukeland i Os, er oppgitt over den manglende interessen kraftselskapene viser overfor dette problemet. (Taksidermist er en yrkesutøver som arbeider med å samle, preservere og stoppe ut biologisk materiale som f.eks. fugler til bruk som læremidler, jakttrofeer og dekorasjonsgjenstander, red. anm.).

Hubroen truet i Hordaland – Jeg får henvendelser fra hele landet fra folk som vil ha stoppet ut døde fugler som de har funnet under kraftledninger, sier Helge Haukeland til Bergens Tidende.

– I Hordaland er det særlig hubroen jeg er bekymret for. I fylket er det i underkant av 100 hubropar. Bestanden er direkte truet som følge av at så mange hubroer dør i høyspentmaster, sier Haukeland.

– Særlig ille er transformatormastene. Bare i løpet av noen uker har jeg fått innrapportert at tre hubroer er blitt svidd til døde i slike master, sier han.

Utdødd på Østlandet – I et prosjekt om hubro på Østlandet satset man store pengesummer på oppdrett etter at arten forsvant i store områder. Fuglene ble påmontert radiosendere og sluppet fri når de var gamle nok til å klare seg. Det viste seg at 57 prosent av dem kolliderte med kraftledninger og døde i løpet av to måneder etter at de ble sluppet. Ville hubroer ble og ringmerket. Hele 38 prosent av dem ble funnet døde under kraftledninger.

Også svaner og tiur drepes – Ikke bare hubro møter døden i høyspentmastene. Jeg får innrapportert at svaner, hønse— og spurvehauker, kattugler, fjellvåk, tiur, orrfugl, og kongeørner har møtt døden i høyspente ledninger eller master. Kolleger i andre deler av landet og i fylket melder om tilsvarende hendelser, sier Haukeland.

– Hvordan kan man unngå at fuglene dør av slike skader?

Bør satse på jordkabler – Kraftselskapene burde grave ledningene ned i jorden. Kostnadene med dette ville trolig på lang sikt blir lavere enn om man beholder luftspennene. Selskapene ville spare utgifter med vedlikehold på ledningsnettet av skader av lynnedslag og på rydding av skog. Ved å legge luftspennene i jordkabler, ville vi dessuten oppnå en ganske vesentlig visuell gevinst, sier han.

Billigere på lang sikt – Kraftselskapene har argumentert med at å legge luftspenn i jordkabel vil bli for kostbart. Men jeg har fått opplyst fra fagfolk på området at det vil svare seg på lang sikt. Ikke minst vil selskapene kunne spare store utgifter fordi fugler forårsaker strømbrudd i luftspennene, sier han.

– Noen typer høyspentmaster kan skjermes mot slike strømbrudd. Det finnes nemlig på markedet en type isolasjon av transformatormaster. De hindrer at fugler får strøm gjennom seg og dør. BKK har store millionoverskudd. Selskapet burde ha råd til å klare utgiftene med slik isolasjonsutstyr, mener Helge Haukeland.

Også svaner og ørner Magne Helge Sleire, kjent ørneekspert, forteller til BT at han til stadighet får beviser for at fugler dreper seg i møte med kraftledninger.

– Nylig ble det funnet en svane under kraftledninger i Vågseide og en i Ostereide i Lindås. Også ørn kolliderer med ledningene. Mange av de ørnene jeg har ringmerket, blir funnet etter ublidt møte med kraftledninger, sier Sleire.

– Det er helst store fugler vi oppdager er drept på denne måten. Mindre fugler som orrfugl og rype er små og ikke lett å oppdage. Dessuten er rev og ravn raskt på pletten og tar de mindre fuglene med seg, sier Sleire.

Les også: BKK prøver å unngå fugledød

DREPT HUBRO: Denne hubroen fikk strøm gjennom seg i transformatormasten i bakgrunnen og ble brent til døde. (Foto: Helge Haukeland)