Kvinnens livssituasjon er nå blitt den vanligste årsaken til senaborter, skriver Aftenposten.

Tallene stammer fra abortnemndene ved landets sykehus, som har rapportert til Statistisk sentralbyrå. På 90-tallet ble det i gjennomsnitt utført 380 senaborter årlig, mot 513 i fjor.

I fjor fikk 81,4 prosent av alle som søkte om senabort innvilget søknaden. Også dette er en økning fra året før, da 76 prosent av søknadene ble innvilget.

Veksten i antall senaborter skyldes ifølge Aftenposten ikke forhold ved fosteret, men sosiale forhold og kvinnens livssituasjon. 55 prosent av senabortene ble begrunnet med at "svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon".

Bare tre av ti senaborter ble gjennomført som følge av at det ble oppdaget alvorlige eller dødelige sykdommer hos fosteret. Det betegnes ifølge Aftenposten som overraskende. Fra flere hold er det blitt advart mot ny medisinsk teknologi som ville gjøre det lettere å oppdage sykdommer hos fosteret, noe som igjen kunne føre til flere aborter. NTB