Høstens prisforhandlinger mellom leve-randørene og dagligvarekjedene i Norge har vært uvanlig tøffe. Mønsteret er som tidligere – at leverandørene vil ha bedre betalt for varene sine, mens kjedene vil holde prisene nede.

Men i år har dramatiske økninger i råvareprisene på det internasjonale matvaremarkedet ført til et helt nytt forhandlingspress fra leverandørenes side.

Dyrere pasta

Bergens Tidende har snakket med en rekke av aktørene i forhandlingene, og tilbakemeldingene er de samme over hele linjen:

– Det har vært et ekstraordinært sterkt fokus på økte priser i år, sier konserndirektør Per Roskifte i NorgesGruppen.

– Du kan skrive at det har vært harde tak. Forhandlingene er de mest krevende på mange år, bekrefter informasjonsdirektør Vidar Ullenrød i Coop Norge.

Fortsatt holder kjedene kortene tett til brystet når det gjelder hvilke prisøkninger kundene kan vente seg. De jobber hver for seg mot leverandørene for å få til lavest mulig priser, og innkjøpsbetingelsene holdes hemmelige.

Men mye taler for at leverandørene har fått gjennomslag for uvanlig høye priser, og at kundene vil merke økninger allerede over nyttår.

– Vi har lagt inn prisøkninger til kjedene nå i år, og vil legge inn nye økninger til neste år. Forbrukerne må regne med høyere priser, sier kommunikasjonsdi-rektør Geir Mikalsen i Rieber & Søn.

Han opplyser at det særlig er produkter med mel, melk og matoljer som vil øke fra Riebers side.

– Den største prisveksten fra vår side kommer på pasta, som vil gå opp med nærmere femti prosent, sier Mikalsen.

Slutten på en epoke

I sommer ble verdens matvaremarkeder rystet av sterke økninger på korn og mais, etter at prisene har vært stabile eller synkende gjennom det meste av et-terkrigstiden. Årsaken er at den globale etterspørselen øker, mens tilbudet går ned (se fakta).

Nå kommer en ny bølge med prisøkninger. Financial Times melder at prisene på hvete og ris på matvarebørsen i Chicago aldri tidligere har vært så høye. Hveteprisen er mer enn doblet bare siden i vår. Prisene på soyabønner og mais skyter også i været, samtidig som verdens matvarelagre er i ferd med å tøm-mes.

I USA og en rekke land i Europa har prisøkningene på varer som melk og brød alt nådd ut til kundene. Samtidig har en rekke land, som Argentina og Russland, innført prisbegrensninger og eksportrestriksjoner for landbruksvarer.

Tidsskriftet The Economist brukte nylig hele forsiden til å slå fast at epoken med billig mat er over. For godt.

Annerledeslandet

Norske forbrukere har så langt gått noenlunde klar av prisøkningene, ettersom Norge har verdens høyeste tollsatser på mat. Dette demper de verste prisutslage-ne.

Men på noen varer, som brød, er prisøkninger allerede i ferd med å merkes i butikkene.

– Prisutviklingen fremover vil avhenge av kommende års kornhøster i de store produsentlandene, og der kan jeg ikke overprøve Vårherre. Men jeg tror vi må slå fast at vi aldri kommer ned igjen på det prisnivået hvor vi har vært, sier salgs— og markedsdirektør Ivar Hald i Norgesmøllene.

– Knapphet på råvarer er i dag et mulig scenario. Det blir spennende å følge råvareprisene fremover – forsiktig sagt, sier Vidar Ullenrød i Coop.

BARE MÅ HA DET: Soyabønner, ris, hvete og mais blir stadig dyrere. Hveteprisen har mer enn doblet seg siden i vår.
BOGDAN CRISTEL