Marit Solveig Roald (37) fra Asker venter tvillinger om bare tre uker. Hun har fått lite informasjon om risikoen for svangerskapsdiabetes underveis i svangerskapet, men tror det er fordi hun ikke er blant de som er mest utsatt.

— Jeg spiser relativt sunt og har to små barn som holder meg i aktivitet. Men jeg kunne nok trent mer og spist mindre søtsaker, sier Marit Solveig Roald.

Sannsynligvis er det enda flere som har svangerskapsdiabetes enn statistikken viser

24 av 1000 norske kvinner får påvist svangerskapsdiabetes, viser statistikk fra Medisinsk fødselsregister. Det er tre ganger så mange som for ti år siden, da 8 av 1000 fikk diagnosen.

— Det er en betydelig økning, sier Marta Ebbing, lege og konstituert direktør for Medisinsk fødselsregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Under svangerskapet må mors produksjon av insulin økes for at blodsukkeret skal holde seg på et normalt nivå. Skjer ikke det i tilstrekkelig grad, får man svangerskapsdiabetes. Det betyr at sukkernivået i blodet er høyere enn normalt.

- Trolig enda flere

Ebbing trekker frem høyere alder og mer overvekt blant gravide som hovedårsaker til økningen. I samme periode har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende økt fra 27,7 til 28,5 år.

— Vi vet at forekomsten av svangerskapsdiabetes øker med høyere alder. Vi har ikke god nok statistikk over kroppsmasseindeks hos gravide, men alle solemerker peker i retning av at fedme blant gravide, slik som i befolkningen ellers, er mer utbredt, sier Ebbing.

I tillegg er mange fødeinstitusjoner blitt flinkere til å registrere sykdommen, men fremdeles er det store geografiske forskjeller. I dag er det langt flere som får diagnosen i Bergen enn i Oslo, men det skyldes trolig underrapportering ved enkelte sykehus.

— Sannsynligvis er det enda flere som har svangerskapsdiabetes enn statistikken viser, sier Ebbing.

Hun viser til forskningsprosjektet STORK Groruddalen, hvor over 800 gravide i bydelene Stovner, Grorud og Bjerke i Oslo ble systematisk undersøkt med tanke på svangerskapsdiabetes. Studien viste at 11 prosent av etnisk norske hadde diagnosen, mens tallet for gravide med etnisk minoritetsbakgrunn var 15 prosent. Studien viste at svangerskapsdiabetes var langt mer utbredt enn tidligere antatt.

Gir større barn

Svangerskapsdiabetes kan gi økt risiko for både mor og barn ved fødselen, blant annet fordi barnet kan få høy fødselsvekt.

— Når barnet er stort, spesielt hvis mor har liten høyde, kan fødselen bli vanskeligere og det er større risiko for inngrep, som igjen påvirker moren og barnets helse, sier Ebbing.

De fleste med svangerskapsdiabetes blir friske etter fødselen, men for noen kan tilstanden være en forløper til diabetes type 2, som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet.

- Spis sunt

Det viktigste man kan gjøre for å forebygge svangerskapsdiabetes er å passe vekten før man blir gravid, samt å ikke legge for mye på seg under svangerskapet.

— Man bør være fysisk aktiv og spise sunt, oppfordrer Ebbing.