Det totale utlånet er nå på 1.342 milliarder, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). "Publikum" er i denne sammenhengen definert som kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Bankene, som står for 70 prosent av de totale utlånene til publikum, hadde en utlånsvekst på 14 prosent i 2000, fra 819 til 938 milliarder kroner. Forsikringsselskapene og statlige låneinstitutter reduserte sine utlån med henholdsvis 6 og 11 prosent. Finansieringsforetakene hadde på sin side en utlånsvekst på hele 39 prosent.

Den kraftige veksten for finansieringsforetakene og nedgangen i de statlige låneinstituttene er sterkt påvirket av at et statlig låneinstitutt ble omdannet til et kredittforetak og dermed påvirket utlånstallene for kredittforetakene fra og med første kvartal 2000.

De siste kvartalstallene viser imidlertid en dempet utlånsvekst, melder SSB.

NTB