— Vi har gjort flere og større beslag som viser at det smugles stadig mer narkotika til Norge, sier toll- og avgiftsdirektør Marit Wiig til Aftenposten.

Tollvesenets oppsummering av fjoråret viser også at 25 kilo med kokain ble tatt i fjor, mot ca. 19 kilo i 2001. Rekordbeslaget av 144.000 dopingtabletter i 2001 ble nær doblet til 244.000 i løpet av fjoråret.

Wiig varsler at kampen mot grensesmuglerne nå blir trappet opp.

— Tollvesenet vil i 2003 styrke grensekontrollen ytterligere. Bruk av skannere skal gjøre kontroll av containere og lastebiler mer effektiv. Når vi øker tilstedeværelsen på grensen, gir dette flere beslag, sier Wiig. (NTB)