Totalt snakket vi i 3,2 millioner døgn i mobiltelefon fra januar til juli, melder Aftenposten.

En ny rapport fra Post— og teletilsynet viser nemlig at nordmenn har mye på hjertet og bruker mobilen for å fortelle det videre i økende grad. I løpet av årets seks første måneder snakket vi til sammen 76 millioner timer i mobiltelefon. Det er 3,2 millioner døgn, en økning på hele 21 prosent fra i fjor.

Hver mobilkunde snakket 2,4 timer i måneden, en økning på 18 minutter fra samme tidspunkt i fjor. Samtidig sendte vi 99 meldinger i måneden i første halvår i år, 12 prosent flere enn i fjor.

Mobiltrafikken sto for 46 prosent av samlet trafikkvolum (fast og mobil) fra januar til juni 2007. I første halvår i fjor var tallet 38 prosent og bare 28 prosent for to år siden.