Statens institutt for folkehelse kjenner ikke årsaken til at sykdommen har blusset opp igjen få år etter at den nesten var utryddet, skriver VG Nett. En ny kikhostevaksine kom i 1998, og er en del av trippelvaksinen som gis til barn ved helsekontrollene første leveår. Kikhoste kan være farlig for barn under to år.

-Vi har ikke noe klart svar på hvorfor kikhoste-tilfellene øker, men det er ikke noe som tyder på svikt i vaksinen, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelsa til VG Nett. Han viser til at det hver uke blir rapportert mellom 50 og 100 nye tilfeller av kikhoste.

Vaksinen varer i sju-åtte år, og Folkehelsa anbefaler en ny vaksine i skolealder. Helsedepartementet vil vurdere om kikhostevaksine ved skolealder skal innføres i forbindelse med statsbudsjettet for 2002.NTB