Et enstemmig Storting sluttet seg til kritikken fra Riksrevisjonen om dårlig planlegging og dårlig gjennomføring av arbeidene. I tillegg til arbeidene ved Slottet, rammet kritikken også ombyggingen av regjeringens representasjonsbolig i Parkveien bak Slottet.

Rammene for slottsombyggingen sprakk med 200 prosent i forhold til de første beregningene, mens Parkveien ble 52 prosent dyrere enn antatt. ­–Det kunne neppe gått verre. Alt som kunne gå galt gikk galt. Statsbygg sitter igjen med riper i lakken like inn til margen, sa Høyres talsmann Svein Ludvigsen.

Han trodde imidlertid ikke at ombyggingsarbeidene ville blitt merkbart billigere med bedre prosjektering og gjennomføring, uten at dette etter hans mening svekket Stortingets kritikk av Statsbygg.

NTB