Kraftbransjens driftsresultat har vært stabilt siden 1996, men det ble registrert en liten nedgang på 2 prosent fra 1998 til 1999. Driftsresultatet i 1999 var på 10,5 milliarder kroner.

Prisen på elektrisitet har falt jevnt, mens tilgangen på vann i magasinene har vært stor. I 1999 kostet det i gjennomsnitt 11,6 øre per kilowattime elektrisk kraft på spotmarkedet, noe som gjør 1999 til et lavprisår, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I 1999 var kraftproduksjonen på om lag 123 terawattimer, og det er 4,8 prosent mer enn i 1998. Norge var i 1999 for første gang siden 1995 nettoeksportør av kraft, og inntektene ved energisalg var på 48 milliarder kroner, til tross for prisnedgang. Dette er en økning på 20 prosent fra 1998.

NTB