Av denne summen ble 3,7 milliarder kroner satt av til utbytte.

Statistikken fra Statistisk sentralbyrå ble lagt frem mandag og er de ferskeste oversiktstallene fra bransjen.

I forhold til året før økte kraftbransjen sitt overskudd med nesten 17 prosent. Salgsinntektene steg med 5 prosent.

Kraftbransjen hadde i 2000 en totalkapital på 234,5 milliarder kroner. Egenkapitalen utgjør omtrent halvparten av dette. (NTB)