I januar 2003 var den gjennomsnittlige børsprisen på sitt høyeste med 53,3 øre per kilowattime strøm, noe som førte til en strømpris rundt 1 krone til vanlige husholdninger. Dagspotprisen for 16. august 2006 blir 51,07 øre/kWh.

Aircondition

Informasjonsdirektør Lars Galtung ved den nordiske kraftbørsen Nord Pool sier til NTB at det hovedsakelig er to forhold som har ført til prisoppgangen i august. Det ene er lite vann i magasinene som følge av lite snø den siste vinteren og en tørr sommer. Det andre er utkobling av kjernekraft i Tyskland og Sverige, som igjen har ført til at etterspørselen på kraft i Norden og Europa har vært større enn tilbudet. Dette har presset prisene oppover.

En faktor som har bidratt til stor etterspørsel er varmen i Europa og stor bruk av airconditionanlegg.

Netto eksport

Hittil i år har det vært en netto eksport av 1,6 TWh strøm fra Norge.

I fjor var høyeste børspris på strøm så vidt over 30 øre. Flere strømleverandører har de siste dagene skrudd opp sine strømpriser. Ingen landsdekkende leverandører tilbyr nå standard variabel strøm under 50 øre per kilowattime og prisene vil på kort sikt fortsette å stige for de mest vanlige husholdningskontraktene.