— Vi har fått et råd om hvordan vi bør forholde oss til regjeringsspørsmålet. Det rådet tar vi med oss til møtene senere i dag, sa Bondevik.

Sammen med partileder Valgerd Svarstad Haugland løp han videre til et møte i sentralstyret før møtet i landsstyret som er partiets øverste organ.

— Vi har ikke trukket noen konklusjon. Nå er vi inne i en prosess som følger en formell, omstendelig og trygg prosedyre, sa Bondevik.

Mintes ofrene

Ett minutts stillhet til minne om ofrene i USA innledet det første møtet mellom KrFs ledelse og den nye stortingsgruppa torsdag. Diskusjonen om regjeringsforhandlingene med Høyre måtte vente.

Partiets nye stortingsgruppe på 22 medlemmer ble hilst velkommen, medlemmer i den gamle stortingsgruppa ble takket av.

— Det er vemodig, sa Svarstad Haugland.

På offensiven

–Velkommen til en kjempetøff periode, sa hun til den nye gruppa. Hun var sikker på at partiet kommer til å takle den krevende situasjonen som partiet står overfor.

Svarstad Haugland sa seg fornøyd med at Kristelig Folkeparti gjorde et såpass bra valg. Men tre mandater fra Finnmark, Nordland og Oppland gikk tapt i valget.

Torsdag ettermiddag møtes sentralstyret i partiet til et ekstraordinært møte som blir etterfulgt av et ekstraordinært landsstyremøte. Sentralstyret, landsstyret og stortingsgruppa vil torsdag klokka 17.30 delta i forbønnsgudstjenesten i Oslo domkirke til minne om terrorangrepene mot New York og Washington.

Det kan bli aktuelt med ytterligere møter i sentralstyret og i stortingsgruppa utover kvelden.