— Kuttet, som kom som et resultat av budsjettforliket mellom regjeringen og Arbeiderpartiet, er et sjokkerende angrep på en gruppe som allerede er utsatt. Vi håper dette er en feiltakelse, og at kuttet snarest blir rettet opp. Det sier politisk nestleder i Hordaland KrFU, Ola Johan Settem, og sentralstyremedlem i KrFU, Filip Rygg, i en pressemelding.

Regjeringen utarbeider nå sitt forslag til revidert statsbudsjett.

— KrFU forventer at KrF retter opp dette urettferdige kuttet som rammer svært mange hørselshemmete, sier Settem. Han vil nå ta kontakt med KrFs stortingspolitikere for å forsikre seg om at dette kommer på plass.

— For oss er ikke dette et spørsmål om økonomi, men om verdighet, sier han.

— Det er helt avgjørende for KrFs troverdighet i kampen for utsatte grupper at denne type budsjettkutt ikke blir akseptert, sier Filip Rygg. Han peker også på KrFs tradisjon for prioritering av funksjonshemmete.

— KrF har alltid kjempet for de svake. Vi må ikke la Arbeiderpartiet og Høyre ødelegge for denne profilen.