I vedtaket fra torsdagens møte i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe heter det blant annet at KrF har arbeidet for et regjeringsskifte, og at det derfor i den aktuelle situasjonen er mest naturlig å sondere og så eventuelt forhandle med Høyre og eventuelt Venstre om etablering av en regjering.

Stiller krav

Videre heter det at KrF i en slik prosess vil stille klare krav til politisk gjennomslag og til sammensetningen av en regjering.

KrFs stortingsgruppe skal møtes og vurdere resultatet av sonderingene og ta stilling til om det er grunnlag for forhandlinger. Gruppen skal i så fall møtes igjen og vurdere et eventuelt forhandlingsresultat og på dette grunnlaget ta stilling til en eventuell regjeringsdeltakelse.

Høyres partileder Jan Petersen reagerte med glede da det ble kjent at KrF ønsker et regjeringssamarbeid med Høyre og eventuelt Venstre.

— Dette synes jeg er gledelig, samtidig er det ventet når det er slik at vi har et ikke-sosialistisk flertall på Stortinget, sier Petersen til NTB.

I spørsmålet om hvem som skal bekle statsministerposten i en eventuell regjering hvor Høyre inngår, er Petersen foreløpig avventende.

— Det skal vi sette oss ned og snakke om. Jeg mener likevel bestemt at det er naturlig at det største partiet har statsministeren, sier Petersen.

— Vil det bli et ultimatum fra din side?

— En del av våre krav må vi ha igjennom, andre regner vi med å måtte vike på. Hvilke som er hvilke vil jeg presentere i samtaler med de to andre partiene, sier Petersen.