Betydelig regjeringsslitasje, med påfølgende fall på meningsmålingene, har fått partiledelsen til å hente fram og finpusse de kjernesaker som har druknet i den generelle politiske støyen denne høsten. Og nå er strategien klar.

— Vi ser framover, og familie og omsorg blir hovedområdene. Dette skal vi arbeide for både i regjeringen og på Stortinget. Det er viktig å være gjenkjennelig for velgerne. Vi må bli tydeligere, men målet er fortsatt å bygge et varmere samfunn, sier partileder Valgerd Svarstad Haugland.

Hun erkjenner at dårlige målinger er en stor utfordring, men at det politiske regnestykket viser større uttelling i regjering enn utenfor.

— Vi må skru opp vår egen frimodighet i våre saker, sier partileden kampvillig.

Rendyrket profil

Nestleder Einar Steensnæs mener at dette er verdibaserte saker som partiet vant stort på i valget i 1997, den gang i form av kontantstøtte og verdikommisjon. Nå skal verdiprofilen rendyrkes, i håp om at KrF klarere skiller seg fra den øvrige partimassen.

— Velgerne forlanger tydelighet og forutsigbarhet. Dette tar vi nå på alvor. KrF skal ha en klart forankret politikk, sier Steensnæs.

Partiledelsen mener at det er en stort potensial av velgere å vinne tilbake, selv om kanskje ikke familie og omsorg akkurat vitner om den helt store fornyelsen. Men Steensnæs insisterer på at partiet har særlig stor troverdighet på disse feltene.

— Denne politiske visjonen skal vi ta vare på og utvikle. Her er forventningene til partiet spesielt høye. Men det har vært et problem å få fram til velgerne hva vi har fått til, og hva vi vil. Derfor spisser vi budskapet, sier Steensnæs.

Fram for ekteskapet

Kristelig Folkeparti vil at flere skal velge ekteskapet og mener at dette gir den tryggeste rammen for barns oppvekst. Svarstad Haugland sier ikke dermed at regjeringen i sin kommende familiemelding vil gjøre det vanskeligere for barn med skilte foreldre, men fastholder at ekteskap er den mest stabile samlivsform.

Partiet går inn for en rusfri ungdomstid, og har problemer med EU-pålegget om at rusbrus blir å finne i norske dagligvarebutikker fra årsskiftet. Partiledelsen oppfordrer kommunene til gjeninnføre ølmonopol, slik at rusbrusen får en kontrollert omsetningsform.

— Økt liberalisering er ikke veien å gå, sier Steensnæs. Men stortingsflertallet mener noe annet, og KrF kan ikke gjøre mer enn å oppfordre butikkeierne til å holde flasker og bokser borte fra hyllene.

— Ingen blir tvunget til å selge rusbrus, sier nestleder Odd Anders With. Selv kan han godt tenke seg å aksjonere foran både Rimi- og Rema- butikker. KrF ønsker også rusfrihet på idrettsarrangementer og vil koble dette til den statsstøtten idrettsorganisasjonene får til haller og anlegg.

(NTB)