NTB Partiet ønsker også å senke barnehageprisen til under 1.500 kroner. — Sammen med arbeidet for full barnehagedekning, sikrer dette familiene alternativer. Det er det vi vil gi dem; valgfrihet, sier KrFs leder Valgerd Svarstad Haugland.

Kontantstøtten er i dag på 3.000 kroner per måned. En økning til 3.500 kroner vil koste 125 millioner kroner årlig gjennom fireårsperioden