På fylkesårsmøtet i Hordaland Kristelig Folkeparti på Kokstad i Bergen fredag kveld gikk den ene delegaten etter den andre på talerstolen og talte varmt for høyhastighetstog både sørover, østover og nordover fra Bergen.

Ikke NSB-drift

Jan Sverre Stray, Bergen, mente at disse togene kunne drives av flyselskapene og ikke av NSB. Grethe Lunde, Radøy, sa at milliardinvesteringene på disse togene ville være selvfinansierende.

Fylkesleder Kristian Helland, som også er varaordfører i Bergen, sa at høyhastighetstogene tilhører neste generasjon, men at han vil gi prosjektene sin støtte.

— Men det er også viktig å satse de 7 milliardene som Bergensbanen trenger for å kunne bringe oss mellom Bergen og Oslo på 4 1/2 time i 2015, sa han.

Miljøbombe på Fedje

Stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn sier til Bergens Tidende at ubåtvraket ved Fedje må vekk.

— En tildekking er bare en utsettelse av problemet. Jo lenger tid vi venter, jo verre vil det bli å få det fjernet. Vi kan ikke akseptere at vi har en miljøbombe med 65 tonn kvikksølv liggende midt i matfatet. Dette er ikke bare et problem for Fedje, men for hele kysten. Hvis vi ikke fjerner denne tikkende miljøbomben, vil ettertiden felle en knusende dom over vår beslutningsvegring og handlingslammelse, sier Sørfonn.

I Stortinget har han stilt et spørsmål til fiskeri- og kystministeren om den nye metoden med å ta opp hele ubåtskroget med en grabb er blitt vurdert av departementet. Sørfonn sier at han har hele KrFs stortingsgruppe bak seg i denne saken

Fylkesårsmøtet vil i dag ventelig vedta en resolusjon om fjerning av ubåtvraket .

- Totalitær stat

Kristian Helland kritiserte i sin årsmøtetale Barneombudets uttalelser mot statlig støtte til kristne friskoler og mente at det var et angrep på foreldreretten.

— Vi har sett tendenser til en debatt der den totalitære stat spøker i kulissene, sa Kristian Helland.

Lillebø, Jan M.