Høyesterett forkastet onsdag påtalemyndighetens anke over frifinnelsen av pornoredaktør Stein-Erik Mattsson for brudd på pornoloven. Domstolen mener framstilling av normal seksuell aktivitet ikke er støtende og at det dermed ikke skal være straffbart å vise usladdet pornografi i Norge.

– Høyesterett støtter en kynisk industri. Når grovere porno blir tillatt, vil det selvfølgelig være slik at grovere porno finner veien til barn og unge. Da er det trist at dette legitimeres og at barneministeren i dagspressen har banet veien for dette, sier stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF), med klar adresse til statsråd Karita Bekkemellem (Ap) som har ytret ønske om at pornosladden fjernes.

Kristelig Folkeparti vil sette alt inn på å bevare pornosladden, og vil at Stortinget skjerper pornolovgivningen.

Samfunnet endret

Også i Høyesteretts kjennelse går det fram at det er skjedd en betydelig liberalisering i samfunnet siden 1987, da temaet sist ble behandlet av landets øverste domstol.

– Utviklingen har vært særlig markert i de aller seneste år fra 2000 og fram til i dag, heter det i kjennelsen.

Imidlertid mener Høyesterett at den liberale utviklingen som er skjedd innenfor hvilke filmer og enkeltscener i filmer som slipper gjennom kontrollen i

Medietilsynet, må få betydning for hvordan domstolene i framtiden skal tolke straffelovens paragraf 204.