Det betyr i praksis at KrF vil gjøre hva det kan for å blokkere for en eventuell søknad om norsk EU-medlemskap. Dersom partiet får regjeringsmakt og andre i regjeringen forsøker å trosse KrF, vil partiet med andre ord forlate regjeringen.

Det samme skjedde da Bondeviks trepartiregjering skrev samarbeidserklæringen på Sem i 2001.

— Vårt EU-standpunkt ligger fast. Går vi inn i en ny regjering, må vi ha en ny «selvmordsparagraf». KrF kan ikke sitte i en regjering som ønsker landet inn i EU, sier lederen i KrFU, Kjell Ingolf Ropstad.

Han får medhold fra en av de få fremtredende ja-mennene i KrF, stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra Oslo.

  • Selv om jeg er tilhenger av norsk medlemskap, er jeg enig i at vi må ha en «selvmordsparagraf», sier han.

Tre ja-folk i KrF-gruppen

Mens Venstre forbereder seg på omkamp om EU-medlemskap når landsmøteutsendingene samles i april, er det ingen i KrF som ønsker å yppe til strid når de selv samles helgen etterpå.

Ledende EU-tilhengere vet at det er spilt møye å forsøke å få KrF til å forlate nei-standpunktet. Like siden EF- og EU-saken kom på dagsordenen for flere tiår siden har KrF vært «patent» nei-parti. Partileder Dagfinn Høybråten har også forsikret i klartekst at partiet ikke vil endre kurs. Han uttalte for en tid siden at EØS-avtalen vil være god nok for Norge, selv om Island eventuelt skulle bli EU-medlem.

I stortingsgruppen er det i dag tre av de elleve representantene som er EU-tilhengere. I tillegg til Hans Olav Syversen er det Åse Gunhild Woie Duesund fra Aust-Agder og Laila Dåvøy fra Hordaland.

Også Knut Arild Hareide, som denne gang forsøker å bli stortingsrepresentant for Akershus, ønsker EU-medlemskap. Men i programkomiteen, som han leder, har han ikke ført noen hard kamp for å vinne frem med sitt standpunkt.

Ikke «pustebesvær»

Det er mange år siden EU-spørsmålet førte til konfrontasjoner i KrF. Det har heller ikke vært hovedsak på noe landsmøte i partiet etter at EØS-avtalen med mye smerte fikk flertall tidlig på 90-tallet.

Hans Olav Syversen sier det slik:

  • Man får ikke pustebesvær ved å være ja-mann i KrF.

I Hordaland KrF skiller de to fremste kandidatene på stortingslisten lag. Mens Laila Dåvøy som nevnt står på ja-standpunktet, sier Filip Rygg både bestemt nei til EU og er dessuten i tvil om vi bør beholde EØS-avtalen.

  • Alternativet måtte i så fall være en ren handelsavtale, sier Rygg.

- Vi bør hjelpe Island

Både Ropstad og Syversen er forberedt på at EU-saken vil prege den norske valgkampen på ettersommeren, hvis Island i mellomtiden vedtar å søke om EU-medlemskap.

  • Jeg kan likevel ikke se at det bør bety noe for Norge. Vi burde dessuten heller hjelpe Island, for å unngå at de søker medlemskap, sier Ropstad.

— Jeg tviler på om Islands beslutning vil påvirke KrFs EU-standpunkt, så sant vi får forsikring om at EØS-avtalen kan opprettholdes, mener Syversen.

NEI TIL EU: Partileder Dagfinn Høybråten har i klartekst forsikret at partiet ikke vil endre kurs i EU-saken.
Falch, Knut