— Vi har fått en fundamentalt ny situasjon i Kristelig Folkeparti. Jeg er gledelig overrasket over at det gikk så smertefritt og ble enstemming, sier Helland til BT.

Fredag og i går deltok han på landsstyremøtet og strategikonferansen til partiet i Oslo.

Forplikte, ikke bekjenne

I løpet av to år skal Kristelig Folkeparti fjerne paragrafen i vedtektene som krever at tillitsvalgte må bekjenne seg til den kristne tro.

I stedet kommer en formulering om at de tillitsvalgte forplikter seg til å jobbe for KrFs kristne verdigrunnlag, hentet fra Bibelen og den kristne kulturarven.

Så sent som før helgen var Helland skeptisk til å fjerne bekjennelsesparagrafen.

-Jeg ser ikke bort fra at det ennå kan finnes medlemmer i partiet som vil slåss for de gamle prinsippene, sier han.

Av formelle årsaker må hamskiftet skje over to landsmøter. Men kursen er satt, og resultatet synes gitt.

  • Jeg skal nå bringe dette hjem til våre folk i Hordaland, så skal vi ta oss grundig tid. Det er viktig å få ro om dette viktige tema for mange, og det har vi fått nå, sier fylkeslederen.

Dempet ulmebrann

Partileder Dagfinn Høybråten brukte mye av sin tale til landsstyret i går til å dempe en ulmende innvandrerdebatt i KrF.

Både i Bergen, Stavanger og Oslo er det krefter i KrF som mener partiet er naivt i sin politikk på dette området. Den hardtslående islamkritikeren Ole Jørgen Anfindsen er på turné i partiet, og hans budskap er lite forsonende.

  • Jeg har selvsagt ikke noe imot at Anfindsen kommer til Bergen KrF og fremfører sitt syn i partiet. Blir jeg spurt om mitt råd, vil jeg svare til partiet og ikke gjennom BT, sier Høybråten.

Kritikken i Oslo gikk på at Anfindsen fikk snakke uten motinnleder, understreker Høybråten.

I sin tale trakk han en klar grense mot Fremskrittspartiets innvandringspolitikk, uten å nevne det partiets navn.

-Det er avgjørende at vi som samfunn har noen fellesverdier som binder oss sammen. Disse verdiene må for Norges del ta utgangspunkt i vår kristne kulturarv og menneskerettighetene. Det er disse verdiene våre nye landsmenn har søkt seg til, hevdet Dagfinn Høybråten.