Det løftet ga lederen av partiets programkomité, Knut Arild Hareide, da han presenterte programforslaget på partiets landsmøte i Kristiansand i dag.

Partiet vil angripe fattigdommen både i Norge og i verden.

– Den rød-grønne regjeringen har bevilget store beløp på velferdstiltak for middelklassen, men den har glemt de fattige, sa Hareide.

Han viste til SV-leder Kristin Halvorsens løfte ved forrige valg om at ingen i Norge skulle være fattige i 2009 hvis de kom til makten.

– Vi så nylig tall som viser at vi har fått 10.000 flere fattige under denne regjeringen, og det var før finanskrisen satte inn, sa Hareide.

I handlingsplanen mot fattigdom vil KrF love blant annet

  • fleksible ordninger som skal sikre at alle barn og unge får råd til å delta på organiserte fritidsaktiviteter
  • endre reglene for sosialhjelpsutbetalinger, slik at den kun baseres på den enkeltes behov og ikke kommunes økonomi
  • systemet med gjeldssanering endres, slik at man kan få det mer enn en gang
  • bostøtte skal omfatte også dem som ikke bor i husbankfinansierte boligerHareide sa at Kristelig Folkeparti vil gjøre dette til en hovedsak i valgkampen.

Samtidig vil partiet programfeste at bistanden til fattige land skal økes fra 1,0 til 1,3 av brutto nasjonalinntekt.

– Finanskrisen har rammet verdens fattigste land hardest. De rike landene har bevilget 2500 milliarder i hjelpepakker til seg selv. Det tilsvarer 25 års internasjonal bistand. KrF vil øke bistanden, og vi vil også øke handelen med utviklingsland, sa Hareide.

Holm, Morten