I sin tale på partiets lokallederkonferanse i Drammen fredag ettermiddag sa partileder Valgerd Svarstad Haugland at familiepolitikk vil bli hovedtema i partiets kommende valgkamp.

— Øker vi opptjeningen fra tre til fire poeng, markerer vi at å være hjemme og ta omsorg for egne barn er en positiv og viktig oppgave, sa hun.

Tre pensjonspoeng svarer til en inntekt på 216.000 kroner. Fire poeng tilsvarer 270.000 kroner.

— Om de som er hjemme med barna får fire pensjonspoeng, vil mange faktisk tjene opp mer enn om de var i jobb, sa partilederen.

Klart valgmål

Svarstad Haugland hadde tro på et godt valg selv om meningsmålingene ikke er gode.

— Målet må være klart: I høst skal vi tilbake til et nivå på godt over 10 prosent, slik vi fikk ved siste fylkesting- og kommunevalg. Dette krever at vi står sammen, men framfor alt krever det at vi er tro mot verdigrunnlaget og visjonen. At folk kjenner oss igjen, sa Valgerd Svarstad Haugland.

Verdiparti

Svarstad Haugland la stor vekt på at KrF skal stå fram som et verdiparti. Ord som nestekjærlighet, trygghet og varme er ord partilederen lett tar i sin munn.

Foran det kommende valget har KrF valgt ut familie og omsorg som sine hjertesaker.

— Jeg sitter igjen med en følelse av at den familiepolitiske debatten de siste årene har vært for mye fokusert på penger. Det har vært en kamp om billigst mulig barnehager. KrF kan ikke, og bør ikke, delta i konkurranser om å appellere til velgernes lommebøker. De foreldrene som velger parti alene ut fra hvor de får mest i lommeboka, får lete andre steder enn hos KrF, sa hun.

MER PENSJON: Kr.F.-leder vil øke pensjonen for omsorgsarbeid i hjemmet, og satser på godt valg til høsten.

FOTO: