Dagfinn Høybråten er i stor fare for å falle utenfor, enten han stiller fra Oslo, Akershus eller Østfold, ifølge valgforsker Bernt Aardal.

Hardest blir nominasjonskampen i Hordaland, der minst syv politikere vil slåss om to sikre plasser. Ingmar Ljones har små muligheter til ny kontrakt.

Selv om Dagfinn Høybråten (46) blir valgt med akklamasjon og entusiasme til ny leder i KrF, får han etter alt å dømme vanskeligheter med å sikre seg plass i Stortinget etter valget neste år.

Forskningsleder Bernt Aardal begrunner dette med de dårlige resultatene Kristelig Folkeparti oppnådde ved fylkestingsvalget i 2003 og meningsmålingene etterpå. Verken i Akershus, Oslo eller i Østfold ville partiet ha oppnådd noe mandat dersom det hadde vært stortingsvalg i fjor.

Høybråten uten garanti

— Selv om Valgerd Svarstad Haugland skulle trekke seg fra Stortinget og stille sin plass til disposisjon, så ville ikke det være noen garanti for at Høybråten fikk plass på Stortinget fra Akershus. I de tre aktuelle østlandsfylkene der det kan bli aktuelt å nominere den nye partilederen er KrF klart svekket siden forrige stortingsvalg, sier Bernt Aardal til Bergens Tidende.

Han viser til at oppslutningen om KrF ble omtrent halvert i Oslo og Akershus ved valget i fjor sammenliknet med i 2001. Men i Østfold har partiet greid seg bedre.

— Det er liten tvil om at de kvinnelige nestlederkandidatene, Dagrun Eriksen (Vest-Agder) og Bjørg Tysdal Moe (Rogaland), er sikrere på et stortingsmandat fra sine fylker enn det Svarstad Haugland og Høybråten er, sier Aardal videre. Begge fylkene er blant de beste for KrF.

Ingen sentral kampsak

Bernt Aardal, som er en av våre fremste valgforskere, ser ingen spesielle momenter som skulle tilsi større oppslutning om KrF med det første. Slitasjen ved å sitte med regjeringsansvaret har vært større enn gevinsten.

— Ethvert parti er på jakt etter saker som skaper begeistring innad og appell utad, som for eksempel kontantstøttesaken i 1997. Men KrF har ikke noen tilsvarende sak nå å kjempe for. Det beste for KrF ville være å finne en ny mobiliseringssak, men det kunne lett bringe partiet i konflikt med Høyres interesser, sier Aardal.

I tillegg til at Dagfinn Høybråten fra Nesodden blir valgt til ny leder i KrF blir Knut Arild Hareide fra Bømlo gjenvalgt som første nestleder. Favoritt til vervet som andre nestleder er Dagrun Eriksen fra Kristiansand.

Trangt i Hordaland

I Hordaland KrF får Hareide knallhard konkurranse. Ingen av de tre stortingsrepresentantene - Ingebrigt Sørfonn, Anita Apelthun Sæle og Ingmar Ljones - har varslet at de vil trekke seg. Men Knut Arild Hareide har en sterk posisjon i fylkespartiet og kan regne med sterk støtte som ny stortingskandidat herfra.

Kjønnsbalansen er også et viktig moment, ja, like avgjørende i KrF som i andre partier. Både barne- og familieminister Laila Dåvøy og statssekretær i Helsedepartementet Kristin Ravnanger vil ha gode støttespillere i nominasjonskampen. I tillegg gjør man klokt i å regne med fylkesordfører Torill S. Nyborg.

Hvis ikke KrF får betydelig fremgang før valget høsten 2005, vil partiet bare få inn to representanter fra Hordaland. Da er det i hvert fall duket for at Ingmar Ljones må nøye seg med denne ene perioden på Stortinget. Det samme kan skje med Sørfonn.

BONDEVIKS «OPPVARMING»: Statsminister Kjell Magne Bondevik møtte i god tid frem til sentralstyremøtet i KrF i Bergen i går - som en liten «oppvarming» til landsmøtet.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE