Han kritiserte justisminister Anders Anundsens håndtering av asylbarnsaken.

— Hanhar beklaget. Han har sagt at det er rom for forbedring og læring. Skal Anundsen fortsatt ha vårtillit må han starte den oppryddingsjobben som vi mener er nødvendig, sier Hareide.

Det er SV som står bak mistillitsforslaget mot justisministeren for hans håndtering av asylbarnsaken. Forslaget har støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er ikke kjent hvordan Venstre stiller seg til forslaget.

«Sterkt kritikkverdig»

Det er ikke kjent hvordan Venstre stiller seg til forslaget, men Venstre har nå mulighet til å støtte et mistillitsforslag uten at det får konsekvenser for Anundsen. Partiet vil konkludere i saken mandag.

Knut Arild Hareide sa fredag at KrFs stortingsgruppe etter en grundig vurdering har kommet fram til de har besluttet å rette den skarpest mulige kritikken mot Anders Anundsen uten å fremme mistillit.

Hareide understreket at KrF nå vil fremme et forslag hvor det kommer fram at justisministerens opptreden i saken om de lengeværende asylbarna har vært «sterkt kritikkverdig».

Hareide begrunner kritikken med at statsråden har uttalt seg til Stortinget flere ganger uten å gi alle de opplysningene som var nødvendig for å opplyse saken fullt ut.

Ny vurdering

– Det andre er at utsendelsen av lengeværende barn, spesielt i andre halvår, synes å ikke være i samsvar med det statsråden gir uttrykk for i Stortinget, sa Hareide.

KrF-lederen understreket også at det er «urovekkende og kritikkverdig» at Anundsen ikke kontrollerte at politikkendringene ble gjennomført slik de skulle i henhold til det nye tildelingsbrevet om lengeværende asylbarn.

Samtidig krever KrF at regjeringen, i tråd med det som er avdekket, nå vurderer de sakene som førte til utsendelser av asylbarn i andre halvår av 2014, på nytt.

– Det er nødvendig at Anders Anundsen viser at han går i gang med det for å vise at han har KrFs videre tillit, sa Hareide.