– Jeg synes Ap har gitt et positivt signal på Dagfinn Høybråtens utspill om at alle partier må gå i dialog med hverandre og kirkeledere for å komme fram til en løsning som både politikere og Kirken kan leve med, sier partiets nestleder Knut Arild Hareide til NTB.

Han gjør det klart at denne løsningen ikke kan bli en statskirke slik vi kjenner den i dag, men han kan tenke seg mellomløsninger slik flertallet i Gjønnes-utvalget går inn for.

– Dette er ikke et spørsmål som egner seg for et ja eller nei-svar. Dersom Grunnloven må endres, er det helt nødvendig å ha et bredt flertall bak en løsning, understreker Hareide.

Statskirke-Ap

Grasrota i Arbeiderpartiet vil beholde statskirken. Ifølge høringsrunden i partiet svarer 65 prosent at statskirken bør bestå.

Mange mener at det Arbeiderpartiet bestemmer seg for, vil avgjøre debatten om kirken og staten skal skilles. Dette er Hareide enig langt på vei enig i.

– Derfor er Aps svar på Høybråtens utspill et veldig godt signal. Mange partier er opptatt av å følge sine egne prosesser, men Aps svar er konstruktivt, mener Hareide.

Ap vil etter all sannsynlighet behandle saken på landsmøtet i april neste år.

I etterkant av innstillingen fra Stat-kirkeutvalget, som la fram sin innstilling i januar, har de politiske partiene hatt interne drøftinger om hvor man skal gå videre i denne saken. Neste år skal regjeringen legge fram saken for Stortinget.

Neppe folkeavstemning

Fremskrittspartiet mener folket må få avgjøre om vi fortsatt skal ha en statskirke, men de andre partiene er skeptiske til dette. Lederen i Sosialistisk Venstreparti, finansminister Kristin Halvorsen, gikk i helgen langt i å avvise et slikt forslag. Knut Arild Hareide gir også uttrykk for stor skepsis.

– Jeg tror en folkeavstemning kan bli svært forvirrende fordi det er en tre-fire aktuelle løsninger. Løsningen er å finne i spenningsfeltet mellom en ren statskirke og en frikirkeordning, sier Hareide.

Frp-formann Siv Jensen forstår ikke et slikt syn i stat-kirke-spørsmålet.

– For Frp er det opplagt at dette er en sak hvor folket skal få bestemme. Vi vil legge resultatet av en slik avstemning til grunn når saken skal opp i Stortinget, sier Jensen.

Frp-formannen tror spørsmålet kan legges fram for folket allerede i forbindelse med kommune— og fylkestingsvalget i 2007.