Hun mener at Ap i opposisjon kommer med profileringsutspill i milliardklassen.

— Jeg må innrømme at en del forslag fra Ap undrer meg. De vil frita NRK for moms, endre tippenøkkelen, gi gratis tannlege og skolefritidsordning.

— Dette vitner om dårlig styring. Jeg blir nesten oppgitt. Det kommer opp et nytt utgiftsforslag annenhver dag. Ikke rart at folk mister tilliten. Mange av innleggene her på landsstyremøtet roste SV for å vise mer ansvar enn Ap, sa Svarstad Haugland til pressen.

— Og det fra partiet som la fram handlingsregelen, sa Svarstad Haugland og fant det himmelropende.

Handlingsregelen sier at regjeringen ikke kan bruke mer enn avkastningen fra oljefondet.

For neste års budsjett er det allerede bundet opp. 9 milliarder kroner går til lovet skatte- og avgiftslette, og 5 milliarder mer går automatisk til folketrygden.

— Det blir nok tøffe prioriteringer på neste budsjett. Men landsstyret virket innstilt på å ta det som det kommer. Det som blir til overs, vil vi skal brukes til fattigdomsbekjempelse både nasjonalt og internasjonalt. Denne regjeringen har en høy fattigdomsprofil, lovet Svarstad Haugland.

Skille kirke/stat

Bakkevig-utvalgets innstilling om skille kirke stat var naturlig nok et tema for KrF-møtet. Men landsstyret presterte å sende ut en lang uttalelse uten å nevne ordet "skille" med ett ord. Heller ikke partilederen tok dette ordet i sin munn. I stedet snakkes det i pressemeldingen om "nyordning" av forholdet stat/kirke.

Svarstad Haugland fremhevet at kirken må få rett til å bestemme i lærespørsmål, styre utnevnelser selv, og ha råderett over egen økonomi.

— I et langt perspektiv har ikke staten greid å håndtere kirken som et trossamfunn, hevdet hun.

KrF erkjenner at Grunnloven må endres, men går likevel inn for at det kristne kultur- og verdigrunnlag må være nedfelt i Grunnloven.

Forslag om at skille kirke/stat må legges fram for folket i en folkeavstemning, har KrF ikke tatt stilling til. Så forskjellige personer som Berge Furre og Carl I. Hagen har luftet tanken.

Svenskehandel

Det siste utspillet fra Ap er at Norge EU-harmoniserer avgiftsnivået. Her markerte Svarstad Haugland at KrF er et verdiparti.

— Vi skal ha en gjennomgang hvor vi kommer til å se lettelser i et større perspektiv, ut fra hvordan det virker på miljø og helse. Det er ikke aktuelt å harmonisere alkoholavgiftene. Det ville føre til økte helseutgifter. Legger man til avgiftstapet, vil en nok komme fram til at det er billigere at noen drar til Sverige og handler, sa Svarstad Haugland.

(NTB)